Prijava

Program FIPOS za fakturiranje

FiPos m

Program je namenjen za hitro, pregledno in enostavno vodenje finančne dokumentacije manjših podjetij.

Program omogoča:

  • Davčno potrjevanje računov(2016).
  • Vnos šifranta materiala/storitve, strank, vrste dokumentov.
  • Vnos in izpis dobavnic.
  • Vnos in izpis računov, predračunov, ponudb, računov za predplačil, dobropisov,...
  • Vodenje delnih plačil posameznih računov.
  • Kreiranje opominov za neplačnike.
  • Zaključevanje računov.
  • Pregled izstavljenih dokumentov po datumu, po strankah,....

Zahteve:

  • Operacijski sistem verzije od Windows 7 naprej.
  • Prednaložen Microsoft Office z instaliranim Microsoft Access od verzije 2007 naprej.

Poišči