Prijava

CimTL za izdelavo in izpis vagonskega tovornega lista v železniškem prometu

CimWeb m

Program je prilagojen za izstavitev CIM tovornega lista za prevoz kontejnerjev v železniškem prometu in sestavljen iz treh delov: vnos CIM, izpis CIM in pregled/izpis raznih evidenc.

Program omogoča:

  • Vnos podatkov za tovorni list. Sestavite lahko posamiči tovorni list za vsak kontejner posebej ali pa kot skupinski tovorni list za cel vlak.
  • Izpis tovornega lista tako posamičnega kot skupinskega v petih izvodih brez prednatisnjenega dokumenta.
  • Pri skupinskem tovornem listu je omogočen še izpis liste vlaka s pripadajočimi kontejnerji, ki vsebujejo vse podatke o kontejnerju (tara, neto, bruto, vrsta blaga, NHM koda, naročnik,plačnik,prejemnik Vsebuje tudi številke vagonov, tara vagonov, odpravno in namembno postajo,...).
  • Poročilo za odpravno postajo, namembno postajo in prejemnike kontejnerjev.
  • Evidence za obračun in še razni pregledi.
Slike
Vnos podatkovCim tovorni listPriloga skupinskemu tovornemu listu
VnosCIM m cim1hx m ListaVlaka m

Zahteve:

  • Operacijski sistem Windows 10 ali novejši.
  • Prednaložen Microsoft Office z instaliranim Microsoft Access verzije 2010 ali novejši.

Poišči